KORTRIJK - Vlaams minister van Leefmilieu, Vera Dua heeft aan de bestendige deputatie van Henegouwen geadviseerd om het bedrijf Meprec op de industriezone van Moeskroen maar een milieuvergunning op proef te geven voor 1 jaar. Dat vertelde ze gisteravond op een werkbezoek aan Kortrijk. In dat ene jaar moet het bedrijf bewijzen of het aan de geldende normen voldoet, aldus de minister.
Het Moeskroense bedrijf Meprec, gevestigd op de industriezone in Moeskroen op een boogscheut van de grens met Kortrijk, heeft een aanvraag ingediend om de capaciteit van haar verbrandingsoven voor medisch afval te verhogen van 6.000 tot 10.000 ton per jaar. Het gamma te verbranden stoffen wordt ook uitgebreid naar alle soorten toxisch en gevaarlijk afval.

Bewoners van de Kortrijkse deelgemeenten Rollegem en Aalbeke zijn daartegen in het verweer gegaan. In de onmiddellijke omgeving van het bedrijf zijn er 600 woningen, alleen al op Kortrijks grondgebied, waar al enige tijd over overlast door de industriezone wordt geklaagd. Metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij maken duidelijk dat de emissie van dioxine soms sterk verhoogd is.

Dua kan haar vraag niet afwingen, want het is de deputatie uit Henegouwen die de vergunning moet afleveren. Wel is er een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten waaraan beide partijen zich moeten houden. Het dossier zal op de eerstkomende vergadering met haar Waalse tegenhanger worden aangekaart.