BRUSSEL - Een typische rekruut van Al-Qaeda heeft in het Westen school gelopen en komt uit een financieel bemiddelde familie. Dat blijkt uit een studie van de Amerikaanse psychiater en voormalig CIA-lid Marc Sageman, zo staat te lezen in de Australische krant The Australian.

Sageman, die ooit nog aan de zijde van de Moedjaheddin-strijders tegen de Sovjetunie vocht, analyseerde 500 leden van Osama bin Ladens organisatie en kwam tot een conclusie die lijnrecht tegenover de gangbare mening van de Westerse experts staat.

Sageman was er voor de aanvang van de studie ook van overtuigd dat zou blijken dat de rekruten arm en slecht opgeleid zouden zijn. ,,Het gangbare stereotype is dat terrorisme een product is van arme, naïeve, wanhopige, jongemannen van Derde Wereldlanden, die makkelijk beïnvloedbaar zijn'', aldus Sageman in de krant. Uit de studie blijkt echter dat 75 procent van de Al-Qaedaleden voortkomt uit de gegoede middenklasse, dat een groot deel gehuwd is en dat 60 procent een hogere opleiding volgde, vaak zelfs in Europa of de VS.

Volgens Sageman zijn de meeste terroristen afkomstig uit enkele rijke Arabische landen, immigrantengemeenschappen in het Westen of uit Zuidoost-Azië. Slechts enkelen waren afkomstig uit armere moslimlanden zoals Afghanistan. Sageman gelooft wel dat er tegenwoordig meer rekruten uit minder gegoede families komen.