GENT - De Gentse correctionele rechtbank heeft boetes tot bijna 15.000 euro uitgesproken tegen de NV Flanders Expo, haar directiecomité, de NV die als afgevaardigd bestuurder optreedt en bedrijven en personen die concerten in de Gentse evenementenhal hadden georganiseerd. Bij die concerten was er herhaaldelijk geluidshinder geweest voor de buurt
Bij drie concerten, in augustus ’97, december ’98 en oktober 2000 werden overtredingen van de geluidsnormen vastgesteld. Het ging telkens om concerten in hal 8 van het complex, die specifiek voor popconcerten is gebouwd.

De ergste overtredingen vonden plaats tijdens de I Love Techno-fuif van 10 november 2001. Het evenement was zo’n succes dat de deuren van de hallen een tijd werden opengezet om iedereen binnen te laten. Er liepen toen minstens tien klachten binnen. Er was onder meer sprake van gebarsten ramen door het lawaai van de muziek.

Metingen toonden aan dat de geluidsnorm met liefst 23 decibel werd overschreden. ,,Dat terwijl een overschrijding van 20 decibel al een verhonderdvoudiging van de geluidsenergie betekent'', aldus voorzitter Jan Van Den Berghe van de correctionele rechtbank.

Volgens de rechtbank hebben zowel de eigenaars van Flanders Expo als de organisatoren van de evenementen schuld aan de feiten. Er werden geen bijkomende investeringen gedaan, er werden evenmin bindende afspraken gemaakt met de organisatoren en Flanders Expo gebruikte haar eigen geluidsbegrenzers niet. Ook de organisatoren van de evenementen hadden geen aandacht voor de geluidshinder en namen geen maatregelen om die te vermijden.

,,Dat er voor I Love Techno zo’n grote volkstoeloop was, is geen excuus, want dat had men kunnen voorzien'', aldus de rechter. Hetzelfde geldt in de ogen van de rechtbank voor de mensen die tijdens I Love Techno in de verschillende hallen voor de muziekinstallaties instonden.

De NV Flanders Expo, de NV Marc Mortier en de organisatoren van de concerten en I Love Techno werden elk veroordeeld tot een boete van 14.873,61 euro. De verantwoordelijken van de geluidsinstallaties in de hallen krijgen boetes van 4.957,87 euro en de leden van het directiecomité van de NV Flanders Expo moeten 2.478,94 euro betalen. Een deel van het geld dat de NV Flanders Expo kreeg voor het verhuur van de hallen is bovendien verbeurd verklaard. Het gaat om 25.000 euro.

Twee omwonenden hadden zich burgerlijke partij gesteld. Zij krijgen elk 1.000 euro.