BRUSSEL - Als de diverse Belgische overheden geen extra besparingen doorvoeren, zal België dit jaar een overheidstekort boeken van 0,2 procent van het bruto nationaal product (bnp), of zo'n 510 miljoen euro. Dat stelt de Europese Commissie in haar economische voorspellingen.
Die gaan uit van een economische groei van 1,6 procent in de eurozone en 2,0 procent in de hele Europese Unie.

België zal ook dit en volgend jaar een iets hogere groei realiseren dan het Europees gemiddelde: 2,2 procent dit jaar en 2,3 procent in 2006 (tegenover 2,7 procent in 2004). De werkloosheid zal verder dalen.

Wat het overheidsbudget betreft, voorspelt Europa een tekort van 0,2 procent dit jaar en 0,6 procent volgend jaar. De woordvoerster van minister van Begroting Johan Vande Lanotte wil deze cijfers niet bevestigen. De controle van de begroting 2005 is vandaag gestart op kabinetsniveau, en wordt tegen 19 april afgerond.

Europese economie

Volgens de experten van de EU-Commissie zal de Europese economie dit jaar minder groeien dan vorig jaar. Dit door de groeivertraging eind vorig jaar, als gevolg van de dure euro en de dure olie. Ook de komende maanden kunnen die twee -samen met een verminderd vertrouwen bij de consumenten- roet in het eten gooien.

De groei zal zich wel versterken: 1,6 procent in 2005 en 2,1 procent in 2006 in de eurozone, en 2,0 procent in 2005 en 2,3 procent in 2006. Hierdoor worden dit en volgend jaar in Europa drie miljoen extra jobs gecreërd.

In België stijgt de werkgelegenheid dit en volgend jaar met telkens 0,8 procent, wat een lichte daling van de werkloosheid meebrengt.