BRUSSEL - Het personeel van de gevangenis in Oudenaarde heeft vanmiddag beslist het werk vanavond te hervatten. Ook de cipiers in Ittre, Doornik en Bergen besloten de staking op te schorten. Hun collega's in Hoei, Andenne en Lantin staken verder. In Merksplas wordt de zondagsdienst volgehouden tot 15 april.
In de gevangenis van Oudenaarde gaat het personeel vanavond om 22 uur terug aan het werk, zegt Filip Dudal, nationaal voorzitter CCOD-gevangenissen. De personeelsleden beslisten vanmiddag tijdens een algemene vergadering het voorstel van de overheid te aanvaarden. Ook in Bergen gaan de cipiers weer aan het werk.

In Merksplas wordt nog tot 15 april gewerkt volgens zondagsdienst. Ook de cipiers van Hoei blijven staken. Zij aanvaarden twee van de vier uitzonderingen in het systeem voor juridische bijstand niet: wanneer een cipier met opzet een zware fout begaan heeft en wanneer hij meermaals een lichte fout begaat, aldus Jean Lizen van CGSP. De socialistische vakbond roept morgenochtend een technisch comité bijeen om zich over het probleem te buigen.

In Lantin besliste een grote meerderheid vanmiddag om de staking verder te zetten.

Ittre

De staking in de gevangenissen ging vorige dinsdag van start in de gevangenis van Ittre, waar de cipiers protesteerden tegen een arrest van de Raad van State. Dat arrest vernietigde de straffen van gedetineerden die betrokken waren bij een opstand op 18 maart. Andere penitentiaire instellingen legden het werk neer uit solidariteit.

Vrijdag werd een akkoord bereikt tussen vakbonden en overheid. Maar het personeel van meerdere instellingen weigerde de vakbondsafgevaardigden te volgen en eiste eerst verduidelijking over de termijn waarbinnen de beloofde maatregelen zullen genomen worden.