O julissi na jalyni,
O julissi na dytini
O bulo diti non slukati
Sestrone dina katsu.

O julissi na ti buku
O julissi na katinu
Dvoranu mojani bidna
Marusi naja otcha tu

Pokoli sestro moja kona
Pokoli meni dita boja
Jalina pitsu marusinja
Kolosali krokodili

O julissi na jalyni,
O julissi na dytini
O bulo diti non slukati
Sestrone dina katsu.

O julissi na ti buku
O julissi na katinu
Dvoranu mojani bidna
Marusi naja otcha tu

Fluitsolo

Pokoli sestro moja kona
Pokoli meni dita boja
Jalina pitsu marusinja
Kolosali krokodili

O julissi na jalyni,
O julissi na dytini
O bulo diti non slukati
Sestrone dina katsu.

O julissi na slukati
O julissi na kotchali
Od nu je dvorian ne si bili
Precko sti budo najali

O julissi na ja

O julissi na jalyni,
O julissi na dytini
O bulo diti non slukati
Sestrone dina katsu.