Groen! wil dat er ook in België milieuzones komen en vraagt dat stadsbesturen het recht zouden krijgen om de oudste en meest vervuilende wagens uit hun centra of andere delen van de stad te weren. Groen!-Kamerleden Tinne Van der Straeten en Stefaan van Hecke dienen daartoe een wetsvoorstel in.
De partij wil het voorbeeld volgen van andere Europese landen, waaronder Zweden, Duitsland en Italië, die milieuzones invoerden met het oog op de volksgezondheid. Voor het openbaar vervoer, de hulpdiensten en bewoners van de milieuzones zou volgens Groen! een uitzondering moeten gelden, net als voor mensen met een handicap.

Vooral bejaarden en kleine kinderen zijn volgens de partij bijzonder kwetsbaar voor luchtvervuiling en naar schatting een duizendtal mensen sterft in België elk jaar vroegtijdig alleen door de vervuiling met fijn stof.

‘Er is dus dringend nood aan een straffer beleid om de luchtvervuiling te bestrijden’, zegt Tinne Van der Straeten. ‘De tijdelijke snelheidsbeperking op dagen dat de vervuiling piekt volstaat niet. Milieuzones invoeren is een kwestie van sociale rechtvaardigheid, aangezien zwakkere inkomensgroepen vaker aan drukke verkeersstraten met veel fijn stof en meer lawaai wonen.’

Groen! wil de mensen ook aanmoedigen om te kiezen voor een propere wagen. Daarom vraagt de partij premies voor de installatie van roetfilters bij dieselwagens en voor andere ingrepen die leiden tot een milieuvriendelijker wagenpark.

‘De bestaande premies hebben veel te weinig effect’, aldus Stefaan van Hecke. ‘Daarom dienen we samen met ons wetsvoorstel over de milieuzones ook een resolutie in met de vraag om premies voor een milieuvriendelijker wagenpark in te voeren. We willen bijvoorbeeld de premie voor de installatie van een LPG-tank, die enkele jaren geleden te veel succes had, opnieuw invoeren’, voegt hij eraan toe.

Groen! wil tegen 2012 tien procent van het Belgische benzinewagenpark omgeschakeld zien naar LPG en negentig procent van alle dieselwagens uitgerust zien met een roetfilter.