Uitbreiding stookoliefonds wordt bekeken bij begrotingsopmaak
Het voorstel om het stookoliefonds toegankelijk te maken voor meer mensen zal ter sprake komen bij de begrotingsopmaak. Dat verklaarde minister van begroting Yves Leterme (CD&V) vandaag in de marge van de voorstelling van de resultaten van de begroting 2007.
De regering is niet blind voor de vragen over een verhoging van de koopkracht, zeiden zowel Leterme als zijn collega van Financiën, Didier Reynders (MR). In een interview met De Standaard stelde PS-minister van Klimaat Paul Magnette vandaag voor de inkomensdrempel voor de toegang tot het stookoliefonds te verhogen. Minister van Begroting Yves Leterme antwoordt dat het voorstel ter sprake zal komen bij de begrotingsopmaak. Die komt er na de bekendmaking volgende week vrijdag van de economische begroting. Ook andere voorstellen zullen dan worden meegenomen, aldus nog Leterme.

De CD&V-kopman benadrukte dat men niet blind kan zijn voor de vragen naar een verhoging van de koopkracht. Hij herinnerde eraan dat dit ook een van de bezorgdheden was van de regeerverklaring. Bij voorkeur moeten er maatregelen komen voor de laagste inkomens via de verhoging van de uitkeringen en voor de lage en middeninkomens via fiscale maatregelen, stelde Yves Leterme. Hij benadrukte wel dat de uitgangspositie voor de begrotingsopmaak minder rooskleurig is dan oorspronkelijk gepland.

Ook minister van Financiën Didier Reynders pleitte voor maatregelen om de koopkracht te bevorderen. Maar volgens hem zijn er wat de brandstofprijzen betreft niet veel mogelijkheden meer. Voor diesel en stookolie zijn de fiscale mogelijkheden opgebruikt. De accijnzen voor diesel kunnen niet meer verder verlaagd worden omdat België zowel voor professioneel als voor ander gebruik op de bodem zit van wat Europa toelaat. Een verlaging van de accijnzen op stookolie is onmogelijk om de eenvoudige reden dat er geen accijnzen op stookolie geheven wordt.

Wel kan er nog een omgekeerde cliquet worden toegepast voor benzine, eenmaal de grens van anderhalve euro per liter wordt bereikt. Maar dan nog blijft het effect beperkt tot enkele centen per liter, aldus nog Reynders.