Het verhogen van de inkomensdrempel voor wie subsidies kan krijgen van het stookoliefonds, is volgens de OCMW's geen oplossing voor energiearmoede. Ze reageren daarmee op een voorstel van Klimaatminister Paul Magnette (PS).
De OCMW's pleiten voor ingrijpender maatregelen zoals één groot energiefonds waarmee ze zelf oplossingen op maat van de cliënt kunnen maken. Ook pleiten ze voor meer gespreide betaling (zoals bij de aardgasfactuur) en stellen ze de hoge accijnzen in vraag.

Al van bij de start van het stookoliefonds hadden de OCMW's kritiek op de principes en de werking ervan. Ze wijzen erop dat binnen de huidige criteria sommige mensen, bijvoorbeeld met hoge ziekte- of huisvestingskosten, uit de boot vallen terwijl anderen die in feite niet behoeftig zijn wel recht hebben op een toelage.

Voor het huidige seizoen - tot midden december- stond de teller op 27.000 toelagen. 'Nochtans weten we wel zeker dat de huidige recordprijzen meer en meer mensen in de problemen brengen', klinkt het in een mededeling.

De OCMW's wijzen erop dat de behoeften van de cliënt het best via een sociaal onderzoek kunnen worden vastgesteld. De OCMW's willen meer individuele vrijheid om te beslissen over oplossingen op maat, ongeacht of de cliënt met aardgas, elektriciteit of stookolie verwarmt.

Ze pleiten daarom voor een samensmelting van het sociaal stookoliefonds en de energiefondsen voor gas en elektriciteit. Met het samensmelten van de fondsen kan ook het OCMW-personeel efficiënter ingezet worden.

Daarnaast pleiten de OCMW's voor een veel algemenere toepassing van de gespreide betaling van leveranciers, desnoods verplicht. 'Dit zou voor veel mensen al een prima oplossing zijn, zonder dat zij in het hulpverleningscircuit moeten terechtkomen.'

Tot slot vragen de OCMW's zich af of de accijnzen die vandaag worden aangerekend op stookolie, in dezelfde mate behouden kunnen blijven.