De begrotingen 2007 van de gezamenlijke overheden vertonen een tekort van 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De federale overheid apart heeft een tekort van 1 procent, dat is pakweg 3 miljard euro.
De ministers van Begroting en Financiën, Yves Leterme (CD&V) en Didier Reynders (MR), maakten de cijfers vandaag bekend op een persconferentie. Het tekort van 1 procent op de federale begroting is te wijten aan het schrappen van one shot-operaties (0,4%), hogere transfers naar gemeenschappen, gewesten en de sociale zekerheid (0,3%), hogere uitgaven (0,1%) en lagere ontvangsten (0,2%).

De sociale zekerheid vertoonde een overschot van 0,4 procent van het bbp, dubbel zoveel als verwacht, terwijl de gemeenschappen en gewesten een overschot van 0,2 procent vertoonden en de lokale overheden een evenwicht bereikten.

De totale schuld van het land zakte in 2007 naar 83,5 procent van het bbp, wat nog 16,6 procent hoger is dan het gemiddelde van de oorspronkelijke twaalf eurolanden. In 1993 bedroeg het verschil nog 72 procent. België heeft wel afscheid genomen van zijn twee spitsbroeders, Italië en Griekenland, die nog steeds in de buurt van de 100 procent schuld zitten.

Benzineprijs Minister van Financiën Reynders had ook over de hoge olieprijzen. Hij zei dat eens de benzineprijs de 1,5 euro overschrijdt, het omgekeerde cliquet-systeem in werking kan treden. Dat betekent dat de overheid de prijs van de benzine lichtjes kan doen dalen. Voor diesel is dat niet mogelijk.

Minister van Financiën Reynders wees er nog op dat de gevolgen van de politieke crisis op de overheidsfinanciën erg beperkt zijn gebleven. Op 12 miljard euro schulden gaat het slechts om enkele honderdduizenden euro. Als de onzekerheid nog het hele jaar blijft voortduren, zal het effect oplopen tot enkele miljoenen, wat volgens de MR-politicus nog steeds marginaal is.