België scoort voor kinderarmoede het vijfde slechtste cijfer in Europa. Dat bleek donderdag aan de Universiteit Antwerpen bij de voorstelling van het 'Jaarboek armoede en sociale uitsluiting 2009'. Van de Belgische kinderen groeit 12 procent op in een gezin met werkloze ouders. In Europa is dat gemiddeld 9,4 procent.
Van de min 6-jarigen leeft in ons land 18 procent onder de armoederisicogrens. Voor de totale leeftijdsgroep van 0 tot 17 jaar wordt dat 16,9 procent en van 18 tot 24 jaar 16,7 procent. Enkel de 65-plussers steken daar met 23 procent bovenuit. 'België scoort opvallend slecht op de leefsituatie van kinderen', stellen de onderzoekers vast. Ze waarschuwen voor de grote impact daarvan.

'Er leven meer kinderen in armoede, omdat hun ouders uit de arbeidsmarkt worden gestoten', aldus socioloog Jan Vranken. 'Vaak gaat het om alleenstaande ouders. Deze kinderen groeien op in een erg gedepriveerde omgeving. Dat tekent hen op school en later als ze ooit op de arbeidsmarkt terechtkomen.' Ook maatschappelijk assistente en sociologe Danielle Dierckx wijst erop dat 'een generatie kinderen opgroeit in gezinnen waar niemand ooit werkt'. 'Dat legt een hypotheek op hun levensstandaard voor de toekomst.'

Het algemene armoederisico varieert in Europa tussen 10 en 25 procent, en ligt doorgaans hoger in het oosten dan in het westen. België situeert zich met 15 procent net onder het Europese gemiddelde van 17 procent. Van de Belgische bevolking moet 13 procent zich elementaire zaken ontzeggen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig