De Inrichtende Overheid van de Leuvense universiteit heeft zopas beslist dat het mandaat van rector Marc Vervenne niet verlengd wordt. Er komen nieuwe rectorverkiezingen.
Het is de eerste keer dat over de aanduiding van de rector wordt beslist door middel van een evaluatieprocedure. Het is de Bijzondere Universiteitsraad die de rector moet evalueren voor het einde van het vierde jaar van zijn mandaat.

De raad richtte in juni een evaluatiecommissie op bestaande uit Jef Roos, Christine Dekkers en Emmanuel Gerard. Zij voerden zowel met interne als representatieve externe beleidsverantwoordelijken gesprekken over Vervenne met het "profiel van de rector" dat in 2004 werd opgesteld, als leidraad. De Bijzondere Universiteitsraad maakte op basis hiervan een voorstel over aan de Inrichtende Overheid.

In de door kardinaal Godfried Danneels en Jef Roos, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Inrichtende Overheid, ondertekende mededeling wordt niet gemotiveerd waarom Vervenne een negatieve evaluatie kreeg.

Vervenne (59) volgde in augustus 2005 André Oosterlinck op als rector. Hij werd toen verkozen na drie stemrondes waarbij hij het in de laatste ronde nipt haalde van hoogleraar kerkelijk recht Rik Torfs. Vervenne is sinds 1992 hoogleraar aan de KUL en een specialist op het gebied van het Oude Testament.

''Geen afkeuring van zijn persoon"

De beslissing om het mandaat van Vervenne niet te verlengen, houdt geenszins een afkeuring in van zijn persoon. Dat benadrukt ondervoorzitter Jef Roos, tevens voorzitter van de raad van bestuur van de Leuvense universiteit, in een toelichting bij de beslissing van de inrichtende overheid van de K.U.Leuven.

Jef Roos wil geen details kwijt over de reden van de beslissing. "Het rectorprofiel dat wij voor ogen hebben, stemde niet voldoende overeen met dat van de huidige rector. Het gaat hier om het algemene beeld van het profiel dat we de komende jaren denken nodig te hebben om de associatievorming en andere uitdagingen aan te kunnen. De automatische verlenging van het mandaat zonder verkiezingen zou overigens enkel gekund hebben voor een rector die perfect paste in dat profiel", aldus Roos.

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO), die op de Bijzondere Universiteitsraad mocht meestemmen over het lot van Vervenne, wil niet kwijt of men tegen of voor Vervenne gestemd heeft. Wel pleit de organisatie ervoor de evaluatieprocedure te herzien. "Deze heeft immers geleid tot spanningen en wantrouwen in de hele universitaire gemeenschap. Deze situatie is voor ons verre van ideaal", aldus de studentenraad.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig