De vakbonden kregen op 10 november een dwangsom opgelegd voor elke Carrefour-klant die ze verhinderden de winkel binnen te gaan. Die beslissing had niet genomen mogen worden, omdat de rechter destijds alleen Carrefour hoorde en de bonden niet gehoord werden. Dat heeft de rechtbank in kort geding van Veurne vanmorgen beslist. De bonden krijgen daarmee gelijk van de rechter.
De vakbonden voerden op 10 november actie aan de Carrefour in Koksijde, omdat de werknemers van de Carrefour Blauwe Toren in Brugge aan lagere arbeidsvoorwaarden moesten werken. De rechtbank stelde daarom op basis van een eenzijdig verzoekschrift van Carrefour een beschikking op. Daarin stond dat LBC vakbondssecretaris Etienne Claes een dwangsom van 1.000 euro moest betalen per persoon, klant of werkwillig personeelslid, die de Carrefour niet zouden zijn binnengeraakt door de stakingspost voor de ingang van de winkel.

De bedoeling van Carrefour was de stakingsactie te breken, wat ook lukte. Met de dwangsom boven het hoofd oordeelde de vakbond immers dat het beter was de actie af te breken.

Ongepast

De Veurnse rechter oordeelt nu dat de procedure via het eenzijdige verzoekschrift dat tot doel had de staking te breken, niet gepast was.

Zo was de actie onder meer tijdig aangekondigd door de bonden. Daardoor vervalt het dringende karakter van het voeren van een procedure voor kort geding via een eenzijdig verzoekschrift, waardoor de vakbonden niet meer gehoord konden worden.

Dat door de actie de volledige economische activiteit van Carrefour werd platgelegd, vond de rechter wat overdreven.

De beschikking die op 10 november werd opgemaakt, is dus nietig, oordeelde de rechter. Daardoor komt de dwangsom te vervallen die Claes boven het hoofd hing, en ook het verbod dat tegen de man liep om nog een Carrefour-vestiging te betreden. Daardoor kon de man zijn vakbondswerk niet meer naar behoren uitvoeren en kon hij naar eigen zeggen geen boodschappen meer doen in de Carrefour.

De vakbonden en de directie bij Carrefour bereikten inmiddels een akkoord.