Papieren boekhouding niet meer verplicht
Vincent Van Quickenborne Foto: rr
BRUSSEL - Vanaf 1 januari zijn 600.000 bedrijven en eenmanszaken niet langer verplicht een papieren boekhouding bij te houden. De ministerraad keurde vandaag een koninklijk besluit hierover goed, zo kondigde staatssecretaris Vincent Van Quickenborne aan. De maatregel is goed voor een besparing van 60 miljoen per jaar voor de ondernemingen.

Momenteel zijn bedrijven verplicht een papieren boekhouding bij te houden, hoewel heel wat ondernemingen hun boekhouding elektronisch bijhouden. Die papieren boekhouding moet beantwoorden aan strikte regels en dient een voorafgaandelijk ,,visum'' te ontvangen van de griffie van de handelsrechtbank. De boekhoudboeken moesten ook per blad genummerd zijn, een doorlopende reeks vormen en de naam van de onderneming vermelden. De bedrijven die met een elektronische boekhouding werken, printen deze aan het einde van het jaar af en kleven ze dan in de boekhoudboeken. Voor een bedrijf als Colruyt was een werknemer daar een halve dag zoet mee, aldus de staatssecretaris.

Van Quickenborne wees erop dat een elektronische boekhouding reeds sinds 1983 mogelijk was, maar het koninklijk besluit heeft uiteindelijk 21 jaar op zich laten wachten. Hij zei op het idee gekomen te zijn na een vraag van ondernemer Jef Colruyt, die hem wees op de rompslomp die de verplichte papieren boekhouding met zich mee brengt. De staatssecretaris benadrukte dat wie wil zijn boekhouding nog steeds op papier kan bijhouden.

De afschaffing van de verplichting om een papieren boekhouding bij te houden, kadert in een serie maatregelen die voor de bedrijven in totaal een lastenvermindering van 165 miljoen euro inhouden. Naast de elektronische boekhouding (60 miljoen euro), gaat het in de eerste plaats om de vereenvoudiging van de oproeping voor een algemene vergadering, die een besparing van 80 miljoen euro inhoudt. Het gaat om een maatregel die in de programmawet staat en volgens Van Quickenborne reeds goedgekeurd werd in de bevoegde kamercommissie.

Vooral de uitgevers hadden bezwaren bij de vereenvoudiging, maar de staatssecretaris zei het been stijf gehouden te hebben: ,,Wie echt wil vereenvoudigen, moet heilige huisjes slopen en tegen bepaalde belangen ingaan''. Een derde maatregel die vanaf 1 januari ingaat is de verhoging van de BTW-drempel, waardoor 20.000 bedrijven niet langer maandelijks, maar driemaandelijks hun BTW-aangifte moeten doen.