MECHELEN - In de Keizerstraat in Mechelen zijn gisteren tijdens werken in de wegberm middeleeuwse muren tevoorschijn gekomen. Het zouden funderingen zijn van het paleis van Margaretha van York, die daar in de 15de eeuw woonde.

Arbeiders waren gisteren putten aan het graven om bomen in te planten. Daarbij stootten ze op oude muren van anderhalve meter dik. Ze verwittigden meteen de dienst Archeologie.

Margaretha van York was de gemalin van Karel de Stoute en hertogin van Bourgondië. In de 15de eeuw werd voor haar een paleis gebouwd in de omgeving van de huidige Keizerstraat ligt.

,,De opgravingen bevestigen wat we al weten", zegt projectcoördinator Lieve Lettany van de archeologische dienst.,,In de Keizerstraat stonden verschillende gebouwen die deel uitmaakten van het paleizencomplex van Margaretha van York. Een aantal jaren geleden werden al eens archeologische vondsten gedaan. We gaan nu alles opmeten, foto’s nemen, tekenen en in kaart brengen.''

De ploeg archeologen heeft twee dagen, vandaag en maandag, de tijd. Daarna worden op de plek bomen geplant.