CD&V wil bestuurders overdag met licht laten rijden
BRUSSEL - Alle gemotoriseerde weggebruikers zouden in de periode van 1 oktober tot 31 maart ook overdag met dimlichten moeten rijden. Zo’n maatregel voor het verplichte ’daglicht-rijden’ bevordert de verkeersveiligheid en zou tientallen levens redden. Dat zeggen CD&V-kamerleden Jos Ansoms en Jef Van den Bergh in een mededeling. Zij hebben daarover ook een wetsvoorstel ingediend.

Volgens de European Transport Safety Council (ETSC), waarvan ook het Belgische Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) lid is, heeft berekend dat de maatregel het aantal verkeersdoden met 8 procent zou kunnen doen dalen. Bedoeling is de maatregel enkel in te voeren in de donkere maanden van het jaar. Het effect in de lente en zomer zou beperkter zijn.

Ansoms en Van den Bergh anticiperen op mogelijke kritiek op hun voorstel. Zo lijdt het gebruik van de dimlichten overdag volgens hen niet tot een grote groei van het brandstofgebruik. ,,Het brandstofgebruik zou bij een verplichting slechts in geringe mate stijgen. Op basis van dezelfde berekeningen zou er een stijging zijn van 0,1 liter per uur rijden. Maar de gemiddelde bestuurder komt niet eens aan een uur autorijden per dag, zodat de kosten beperkt blijven tot minder dan 0,12 euro per dag dat de verplichting geldt.''

Ook de mogelijke kritiek van fietsers, voetgangers en motorliefhebbers wordt bij voorbaat gecounterd. ,,Deze organisaties argumenteren dat de ’niet-verlichte weggebruikers’ overdag minder goed zullen worden opgemerkt. Daar staat echter tegenover dat zijzelf het gemotoriseerd verkeer beter zullen opmerken'', aldus Ansoms en Van den Bergh.

Zwakke weggebruikers zijn behoedzaam

De Belgische Motorrijdersbond reageert positief op het voorstel, de Fietsersbond en de Voetgangersbeweging prediken behoedzaamheid en voorzichtigheid.

,,In principe hebben wij met het voorstel geen problemen'', zegt Patrick D’Haese van de Fietsersbond. ,,Maar dan mag die maatregel wel geen negatieve gevolgen hebben voor de fietsers.'' D’Haese verwijst naar diverse onderzoeken die in het buitenland zijn verricht naar de effecten van het verplichte ’daglicht’-rijden. Die studies spreken mekaar tegen inzake de gevolgen voor de zwakke weggebruikers.

,,De eindconclusie van die onderzoeken is dat de maatregel de verkeersveiligheid globaal ten goede komt. Maar de vraag is of er geen verschuiving is onder de verkeersslachtoffers. Het zou kunnen dat er weliswaar minder slachtoffers bij de gemotoriseerde weggebruikers zijn, maar dat er anderzijds meer fietsdoden en -gewonden komen'', aldus D’Haese.

Ook de Voetgangersbeweging vindt enige nuance op zijn plaats. ,,Het is zeker niet zo dat wij sowieso tegen het verplicht rijden overdag met dimlichten zijn'', stelt Tom Dhollander. ,,De voorwaarde is wel dat de zwakke weggebruikers door de maatregel niet onder druk mogen komen te staan.'' Volgens hem zou het aantal verkeersslachtoffers op termijn door de maatregel zelfs kunnen stijgen. ,,In de hypothese dat het verplichte daglicht-rijden negatief is voor de zwakke weggebruikers en de overheid tegelijk de verplaatsingen met de fiets of te voet zou aanmoedigen''.

Patrick D’Haese van de Fietsersbond verwijst ook naar de gebrekkige fietsinfrastructuur in België. ,,In de Scandinavische landen is het verplicht rijden overdag met dimlichten een succes, maar daar heb je -zoals in Denemarken- ook gescheiden fietspaden, zodat de gevolgen van de maatregel voor hen beperkt zijn.'' De Belgische Motorrijdersbond is verheugd over het voorstel van de CD&V-kamerleden. "Het is een positieve bijdrage tot de verkeersveiligheid", zegt voorzitter Jos Driessen. "De maatregel kan de zichtbaarheid van zowel motorrijders als autorijders op onze wegen gevoelig verbeteren".