ANTWERPEN - Het aantal langdurig werklozen in ons land is dit jaar met ruim twaalf procent gestegen. Dat staat in het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van de Universiteit Antwerpen, dat vandaag werd voorgesteld. Uit de cijfers in het Jaarboek blijkt ook dat mensen meer moeite hebben om werk te vinden naarmate ze langer werkloos blijven.

De afgelopen jaren steeg het aantal werklozen dat minder dan een jaar zonder werk zit. Die stijging zet zich dit jaar niet voort. Maar het aantal mensen dat meer dan een jaar werkloos is, neemt sterk toe: het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (UVW’s) dat tussen een en twee jaar zonder werk zit, steeg met twaalf procent. De groep die tussen twee en vijf jaar werkloos is, steeg zelfs met 23 procent.

Wie moeilijk werk vindt, dreigt in de armoede terecht te komen. Tweeëndertig procent van de werklozen zit onder de armoedegrens. Veel heeft te maken met het onderwijsniveau, want bijna zes op de tien langdurig werklozen is niet verder geraakt dan het lager secundair onderwijs.

De onderzoekers stellen vast dat de dualisering in het onderwijs, ondanks de leerplichtverlenging die twintig jaar geleden werd doorgevoerd, eerder afneemt dan toeneemt. Jongeren uit de sociaal laagste groepen komen steeds vaker in het beroepsonderwijs terecht. Ook het spijbelgedrag en de schoolmoeheid zijn toegenomen.