BRUSSEL - De niet-medische begeleiding van huisartsen voor personen met een handicap is ondermaats. Dat zegt de Vlaamse Federatie van Gehandicapten (VFG). In het kader van de internationale dag van personen met een handicap zal de belangenvereniging tijdens haar ,,week van personen met een handicap'' de artsen sensibiliseren.
Voor mensen met een handicap is een goede begeleiding via de huisarts van cruciaal belang. Zo is de huisarts vaak niet alleen het eerste aanspreekpunt, maar vormt hij doorgaans ook de belangrijkste schakel naar andere betrokken diensten. Het is de huisarts die een patiënt met een handicap kan informeren over mogelijkheden voor tegemoetkomingen.

Maar volgens het VFG, de vereniging van 16.000 leden voor mensen met een handicap, zijn niet alle huisartsen even goed op de hoogte van de mogelijkheden voor personen met een handicap. Vooral op niet-medisch vlak ervaren de patiënten nog een leemte. Daarom zullen meer dan 1.000 VFG-leden hun huisarts een kalender met tips over de niet-medische kant van hun beroep overhandigen.

VFG-secretaris Leen Pollentier legt uit waarom er voor een persoonlijke overhandiging gekozen werd in plaats van voor het opsturen van een kalender: ,,Het signaal is veel sterker wanneer een persoon met een handicap de kalender zelf overhandigt. Sturen we de kalender gewoon op naar de huisarts, dan weten we uit ondervinding dat die bij veel huisartsen, die nu al overladen worden met papier, rechtstreeks in de prullenmand belandt.''

Om ook de toekomstige huisartsen te sensibiliseren is het VFG een samenwerking gestart met de Universiteit Gent. Via een georganiseerd rollenspel met VFG-vrijwilligers krijgen de student-huisartsen zo een idee van de problematiek. Ten slotte is er binnen de campagne ook een brochure voorzien voor de mensen met een handicap zelf. Die brochure geeft een overzicht van de ,,verschillende onderzoeken en tips om zich hier goed op voor te bereiden''.