Gijzeling AGC is afgelopen (update)
Het personeel van AGC Automotive in Fleurus heeft beslist om een einde te maken aan de gijzeling van vijftien directieleden. Die duurde bijna 24 uur. Minister van Arbeid Vanden Bossche bemiddelt deze namiddag tussen de sociale partners.

De directieleden van AGC Automotive in Fleurus zijn onder afkeurend gejoel en gefluit het bedrijf uit gekomen. Tijdens een algemene personeelsvergadering was beslist om de gijzeling stop te zetten. De beslissing om een einde te maken aan de gijzeling werd genomen op de personeelsvergadering van deze middag. Daar bleek geen meerderheid om de directieleden vast te houden.

De gijzelaars werden bij het buitenkomen even opgehouden door een technisch probleem: door een panne bleven de elektrische deuren van de kantoren van directeur Jean-Claude Meunier en zijn medewerkers gesloten. De arbeiders stonden de directie voor de poort van het bedrijf op te wachten. Sinds het begin van de stakingsactie wordt de oprijstrook geblokkeerd door containers.

Vanmiddag proberen de directie en de vakbonden op het kabinet van minister van Arbeid Freya Vanden Bossche tot een akkoord te komen. De werknemers verzetten zich tegen de aangekondigde verdwijning van 284 van de 840 banen.

Werknemers: een tweede Renault Vilvoorde

Een dertigtal arbeiders sloot gisteren vijftien directeurs op in de kantoren van het bedrijf. Er werd 's avonds nog bemiddeld, maar de directie heeft de nacht op kantoor moeten doorbrengen.

Veel arbeiders zien de ontslagen als een voorbode van een totale verhuis naar lage loonlanden. ,,Dit mag geen tweede Renault Vilvoorde worden'', zeggen ze.

Werkgevers: een tweede Sigma Coatings

Volgens Marcel Vanhaacke, één van de opgesloten directeurs, is de houding van de bonden veel te star. ,,Als we hier moeten ingrijpen is dat omdat we met een ontzettend slecht sociaal klimaat zitten. Een aantal klanten weigeren nog bestellingen bij ons te plaatsen als we dat klimaat niet kunnen verbeteren.''

De directie zegt dat er met de bonden moeilijk te praten valt. ,, In het begin van het jaar hebben we een grote personeelsvergadering gehouden. Daar hebben we de uitdagingen voorgesteld en afgesproken. Maar spijtig genoeg, door vakbonden die puur immobilistisch zijn, zijn we daar niet in gelsaagd'' zei Vanhaacke langs de telefoon op het VRT-radiojournaal.

Het is niet de eerste keer dat directies in Wallonië gegijzeld worden na het aankondigen van een herstructurering. Zo kwam het bijvoorbeeld vorig jaar tot een gijzeling bij de verffabriek Sigma in Manage bij Bergen.

VBO verbolgen

Het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO) zegt dat de de zaak gevolgen kan hebben voor het sociale overleg dat aan de gang is over de hele privésector. Luc Van Steenkiste: ,,Als dit slecht zou verlopen, dan hebben wij het recht om onze standpunten te herzien, in verband met de onderhandelingen. Ik denk niet dat wij als werkgevers mensen kunnen laten gijzelen en doen alsof ons neus bloedt en rond de tafel zitten om over de toekomst te praten.''

Bonden kijken toe

De socialistische bond ABVV weigert de gijzelingsactie in Fleurus te veroordelen. Algemeen secretaris Xavier Verboven verklaarde op de VRT-radio begrip te hebben voor de actie van de arbeiders. ,,We zijn niet gelukkig te met de actiemiddelen", zei hij. Maar hij wijst ook op ,,de bijzonder zware herstructurering en de manier waarop die is bekendgemaakt aan het personeel.''

De christelijke vakbond reageert scherper: daar noemt men het ,,een niet normale actie''. Juristen wezen er gisteren al op dat het onrechtmatig vasthouden van mensen, strafrechterlijk veroordeeld kan worden.