WASHINGTON - De Amerikaanse president George W. Bush heeft vandaag de benoeming van de voormalige chef van de New Yorkse politie, Bernard Kerik, tot minister van Binnenlandse Veiligheid aangekondigd. Hij vervangt de uittredende minister Tom Ridge.

Bernard Kerik stond aan het hoofd van de New Yorkse politie op het moment dat de historische terreuraanslagen de stad troffen. Hij leidde de operaties van de NYPD tijdens en na de dramatische gebeurtenissen. ,,Hij begrijpt de plichten die rusten op Amerika sinds 11 september 2001'', zo argumenteerde Bush de benoeming.

Het ,,superministerie'' van Binnenlandse Veiligheid (’Homeland Security’) werd opgericht in de nasleep van 11 september en moet vermijden dat er nieuwe, grootschalige terreuraanslagen op Amerikaanse bodem worden gepleegd. Het ministerie coördineert de activiteiten van 22 agentschappen en stelt in totaal zo’n 180.000 mensen tewerk.

Kerik geldt als een vertrouweling van de voormalige burgemeester van New York, Rudolph Guliani. In 2000 en 2001 gaf hij als chef van de politie het nultolerantiebeleid in the Big Apple vorm. Twee maanden na de aanslagen van 11 september stapte Kerik om persoonlijke redenen op. Hij zou later meewerken aan de opleiding van officieren van de Iraakse politie in Bagdad en voerde intensief campagne voor de herverkiezing van Bush.