BRUSSEL - De code Buysse, de goed-bestuurcode voor niet-beursgenoteerde ondernemingen, wordt het komende jaar geactualiseerd. Drie jaar na de uitwerking van de code blijkt de code Buyse wel een een meerwaarde voor kmo-bedrijfsleiders, zo blijkt uit een onderzoek van Unizo.

De code Buysse, genoemd naar bezieler en boegbeeld baron Paul Buysse, legt de principes vast voor behoorlijk bestuur in niet-beursgenoteerde ondernemingen. De code is de tegenhanger van de code Lippens, die er is voor beursgenoteerde ondernemingen. Belangrijkste doelgroep zijn kmo's, maar de aanbevelingen gelden ook voor grote en internationale niet-beursgenoteerde bedrijven.

Het gaat om aanbevelingen als het opnemen van externe bestuurders in de raad van bestuur en de opsplitsing van de rol van voorzitter en gedelegeerd bestuurder. Externe bestuurders, aldus Jozef Lievens van het Instituut voor het Familiebedrijf, zorgen voor een klankbord voor de bedrijfsleider en dragen bij tot objectiviteit. 'Een externe voorzitter is niet te onderschatten voor een familiebedrijf. Het is een moedige maatregel om het voorzitterschap af te geven aan een derde', stelt Lievens.

Uniek in de code is het belangrijk luik over familiale bedrijven, dat al navolging kreeg in Spanje en Duitsland. De code beveelt een familiecharter aan, dat de spelregels vastlegt voor familieleden.

Drie jaar na de oprichting van de code, blijkt 60 procent van de kmo-bedrijfsleiders die te kennen en daarvan noemt 80 procent de code een meerwaarde. Dat blijkt uit een enquête door ondernemersorganisatie Unizo.

Het komende jaar wordt de code geactualiseerd, ook in het licht van de gebeurtenissen van de voorbije weken, aldus voorzitter Buysse, doelend op de schokken die de bedrijfswereld beleeft. 'Die aanpassingen moeten de bedrijven toelaten nog beter te functioneren en duurzaamheid te creëren.'

Het gaat om aanpassingen inzake gender-en diversiteitsbeleid. Een ander nieuw thema voor de code Buysse, aldus Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo, is bijvoorbeeld personeelsbeleid en in het bijzonder werknemersparticipatie en multiculturalisme.