BELGRADO _ De Joegoslavische president Vojislav Kostunica heeft de Serviërs in Kosovo opgeroepen om deel te nemen aan de verkiezingen van 17 november.
Volgens Kostunica hebben de Serviërs van Kosovo er alle baat bij om hun stem uit te brengen tijdens de door de Verenigde Naties georganiseerde verkiezingen. De president deed zijn uitspraak na overleg met Hans Haekkerup, de VN-vertenwoordiger van de Verenigde in Kosovo.

Een minderheid van 170.000 Serviërs leeft in Kosovo, naast bijna een miljoen Albanezen. De Kosovaren moeten op 17 november een parlement kiezen dat uit 120 leden zal bestaan, die vervolgens een regering en een president moeten kiezen.