Vlaams minister Fientje Moerman (Open VLD) heeft het vertrouwen van de Vlaamse regering. Dat antwoordde minister-president Kris Peeters (CD&V) woensdag in het Vlaams parlement aan Jurgen Verstrepen (LDD). Die vroeg of dat vertrouwen er nog wel was ‘na nieuwe persberichten over de werking van haar kabinet'.
Verstrepen verweet Moerman vorige week ‘belangenvermening, fraude en malversaties’ en zou over bewijzen beschikken, maar hij bracht die tot nu toe niet naar buiten.

‘Minister Moerman geniet het vertrouwen van de Vlaamse regerin’, antwoordde Peeters. 'Ik heb geen enkele reden om hier op dit ogenblik aan te twijfelen.' De minister-president herhaalde dat minister Moerman in de bevoegde commissie uitgebreide antwoorden zou geven op vragen over het bewuste expertencontract.