De Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft woensdag rond 18 uur de discussie over Brussel-Halle-Vilvoorde voorlopig stopgezet. Volgende week woensdag wordt de draad weer opgepikt.
Net zoals vorige week zette de commissie er na ongeveer vier uur vergaderen een punt achter. In totaal kwamen zeven Franstaligen en twee Vlaamse kamerleden tussen.

Rond 18 uur deelde commissievoorzitter Pieter De Crem (CD&V) mee dat er voorlopig geen sprekers meer ingeschreven waren tijdens de algemene bespreking en dat de zitting afgelopen was. Kamerleden die volgende week nog willen tussenkomen, moeten dat schriftelijk melden.

Volgende week woensdag wordt de algemene bespreking dus voortgezet. Volgens De Crem wordt die mogelijk al afgerond en begonnen met de bespreking van de artikels.

Opvallend was dat geen enkele van de Vlaamse oppositiepartijen protesteerde tegen het voorstel van De Crem. De commissieleden gingen zonder gemor uiteen. Eerder drong Hans Bonte (SP.A) erop aan om woensdag al tot de finish te gaan en vroeg Gerolf Annemans (Vlaams Belang) om de algemene bespreking af te ronden.

Tijdens de algemene bespreking pleitten verschillende Franstalige kamerleden - onder meer CDH-fractieleider Melchior Wathelet, zijn MR-collega Daniel Bacquelaine, Karine Lalieux (PS), François-Xavier de Donnea (MR) en Bernard Clerfayt (MR) - ervoor om de regeringsonderhandelaars de nodige ruimte te laten om een compromis te zoeken voor het dossier. Ze zeiden ook niet goed in te zien wat Vlaanderen nu precies wint met de splitsing. Integendeel, de Vlamingen zullen nog zetels verliezen, luidde het. CD&V-kamerlid en burgemeester van Gooik Michel Doomst verdedigde de Vlaamse wetsvoorstellen.