Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (SP.A) heeft de Vlaamse Sociale Inspectie gevraagd een onderzoek te starten naar aanleiding van de berichtgeving over een interne mail van een uitzendkantoor waaruit zou blijken dat Deutsche Bank geen 'exotisch personeel' wenst vanuit het uitzendbureau.
'Ik ben bijzonder verontwaardigd', reageert minister Vandenbroucke. 'Ik heb gevraagd aan mijn inspectie om dit voorval te onderzoeken. Als de vaststelling correct is, dan moet de inspectie optreden. Het is onaanvaardbaar dat een bedrijf daarin bijgestaan door een uitzendkantoor op deze manier zou recruteren'.

De minister, die bevoegd is voor de erkenning van uitzendkantoren in Vlaanderen, zal laten onderzoeken in welke mate de Vlaamse wetgeving overtreden is en hoe er opgetreden dient te worden. Hij wijst er op dat het bewuste uitzendkantoor lid is van Federgon, de koepelorganisatie van de uitzendsector.

'Zij hebben recent nog de afspraak gemaakt dat hun leden racistische vragen van klanten niet meer zouden inwilligen. Als blijkt dat de klacht gegrond is, zal ik hen ook aan deze afspraak houden', besluit Vandenbroucke.