We shoppen meer dan ooit op het internet. Het aantal online transacties tijdens de eerste helft van 2007 steeg met 60 procent en de omzet verhoogde met 77 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt TradeDoubler, een digitaal marketingbureau. Een van de gevolgen is dat budgetten voor online adverteren sterk toenemen.
Online aankopen door particulieren bereiken dit jaar een nieuw hoogtepunt. Bovendien zijn de verwachtingen voor ons land en Europa rooskleuring. Zo zouden de online uitgaven tegen 2012 nog verdubbelen.

Volgens TradeDoubler zijn er verschillende oorzaken voor het succes van kopen op het internet. Zo zijn beschikken steeds meer mensen over een computer en internetverbinding, en bieden bedrijven nieuwe verkoopkanalen aan. Dat zorgt voor een groter aanbod. Het vertrouwen in online shoppen groeit ook, mede dankzij de doorbraak van online bankieren.

De hogere omzetten zorgen volgens TradeDoubler ook voor een ommezwaai in de samenstelling van marketingbudgetten. 'De eerste zes maanden van dit jaar bereikten de gezamenlijke uitgaven van de adverteerders in België een nieuw record', luidt het.

'Samen gaven zij maar liefst 41,1 miljoen euro uit aan reclame op het internet. Dat is 131 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Als de groei zich aan dit verschroeiende tempo verder zet, zal reclame op het net andere, traditionele vormen bijbenen en op korte termijn zelfs inhalen', aldus nog TradeDoubler.