Het aantal jobs in loondienst in Vlaanderen is in de periode 1999-2006 gestegen met 139.000 tot 2.073.000, een toename met 7,2 procent. De tewerkstelling in de secundaire sector (industrie en bouw) ging verder achteruit, maar dit werd meer dan goed gemaakt door de dienstensector en openbare diensten.
Dat blijkt uit berekeningen door het Leuvense Steunpunt Werkgelegenheid en Sociale Economie (WSE).

In de secundair sector verminderde het aantal jobs in de vermelde periode met 41.600 tot 538.000. Tot 2001 steeg de tewerkstelling in deze sector nog licht, maar vooral in 2002 en 2003 deed er zich een forse terugval voor als gevolg van de vertraging van de wereldhandel. Daarna was de achteruitgang veel minder sterk en in jaren 2005-2006 was er sprake van een stabilisering van het aantal jobs.

In de dienstensectoren (tertiaire sector) steeg het aantal jobs in de vermelde periode echter met 119.000 tot 821.400. Op het einde van de periode 1999-2002 leek de toename te stokken, maar in 2004 vond de sector een tweede adem. Ook in de quartaire sector (niet-commerciële diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg en openbaar bestuur) steeg het aantal jobs onafgebroken van 621.000 in 1999 tot 683.000 in 2006.