Automobilistenorganisatie Touring pleit voor een capaciteitsuitbreiding van de E313-snelweg tussen Antwerpen en Hasselt. Ook de Kamer van Koophandel Limburg, Antwerpen en Kempen is voor dat idee gewonnen.
Een verbreding van de E313 kan volgens de organisaties helpen om de file- en ongevalproblemen op te lossen. De voorgestelde snelheidsbeperking tot 90 km/u is volgens hen geen echte oplossing.

De E313 kreeg de afgelopen weken af te rekenen met een aanhoudende ongevallenreeks met bijbehorende fileproblemen. Na een nieuw incident dinsdag kondigde Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits voor vandaag overleg aan.

Intussen stelde Mark Keppens, doctor in de Verkeerskunde, voor om de snelheid tijdens de spitsuren te verlagen tot 90 km/u. Touring doet dat voorstel af als een 'gemakkelijkheidsoplossing'.

De automobilistenorganisatie stelt een uitbreiding van de wegcapaciteit voor, gecombineerd met extra politiecontroles en betere verkeersinformatie.

Touring beseft dat pleiten voor meer wegcapaciteit in politieke middens gelijk staat met 'vloeken in de kerk' en dat ook de milieuorganisaties die boodschap zullen afschieten. Toch mag een verbreding van autosnelwegen geen taboe meer zijn, meent Touring.

'Steeds meer en langere structurele en incidentele files hebben onmiskenbaar negatieve gevolgen voor mobiliteit, verkeersveiligheid en milieu', vindt Touring.