In de loop van de komende weken wordt de ophokplicht voor pluimvee opnieuw afgekondigd. ,,De beslissing is al genomen", zegt Pascal Houbaert van het federaal voedselagentschap. ,,We hebben alleen nog geen exacte datum".

De ophokplicht heeft te maken met de vogeltrek. In het verleden is gebleken dat trekkende vogels de vogelgriep over een groot deel van Europa hebben verspreid. In België was er geen geval.

De ophokplicht in ons land zal zeker gelden voor alle risicogebieden. Of er een algemene ophokplicht voor het hele land komt, wordt eerstdaags beslist.