'Onderhandelingen al ver gevorderd'
Formateur Yves Leterme vindt dat de regeringsonderhandelingen na acht dagen al vrij goed gevorderd zijn. Er is al een reeks principeakkoorden afgesloten en de eerste lezing van de formatienota is al zo goed als afgerond. ‘Dat is al een belangrijk resultaat’, verklaarde hij vanmiddag op Hertoginnedal.
Het was Letermes tweede persconferentie sinds het begin van de onderhandelingen. Hij zei relatief tevreden te zijn met de manier waarop de zaken vooruitgaan en gelooft naar eigen zeggen nog altijd in de goede afloop.

Vanochtend werkten de onderhandelaars de eerste lezing van het hoofdstuk uit de formatienota over gezondheidszorg af. Volgens Leterme verliep dat vrij vlot en werd de tekst in grote lijnen goedgekeurd. Ook de passage over de groeinorm - die bepaalt dat de uitgaven niet hoger mogen uitvallen dan de gemiddelde groei van de voorbije jaren - bleef onaangeroerd.

Vanmiddag buigen de oranje-blauwe onderhandelaars zich over de luiken ambtenarenzaken, openbare dienstverlening, overheidsbedrijven en justitie en veiligheid. Mogelijk wordt de eerste lezing van de formatienota vrijdagavond al afgerond.

De volgende dagen zal Leterme samen met zijn medewerkers de formatienota herschrijven, op basis van alle gemaakte opmerkingen en eventuele principeakkoorden die werden afgesloten. De tweede lezing van de - nieuwe - tekst zou midden volgende week kunnen beginnen. Dan worden in principe ook de politieke knopen doorgehakt.

Ondertussen neemt de formateur vandaag en dit weekend het verslag van de werkgroep begroting onder de loep en gaat hij de inkomsten en uitgaven onderzoeken. Begin volgende week zal hij een aantal begrotingsvoorstellen doen. Hij blijft erbij dat de begroting 2007 de verantwoordelijkheid van de aftredende regering is. De formateur benadrukte uitdrukkelijk dat het wel degelijk de bedoeling is een structureel begrotingsoverschot te boeken en tegelijkertijd de belastingen te verlagen én de sociale uitkeringen te verhogen.

Maandag hervatten de onderhandelaars de discussie over de communautaire ontwerpnota van Leterme met veertien voorstellen. Donderdag overliepen ze daarvan al ongeveer de helft. De Vlaamse partijen dienden ondertussen al een hele reeks amendementen in op de nota. Mogelijk worden daarvan maandag al enkele besproken, verduidelijkte Leterme.

De formateur noemde het vooral belangrijk dat de communautaire discussie begonnen is. Hij nuanceerde ook het beeld dat de Franstaligen op alles neen zeggen en nergens vragende partij voor zijn. Leterme gaf wel toe dat de sfeer slechter wordt wanneer over het institutionele gesproken wordt.

‘Elke delegatie verdedigt fors haar standpunt, maar het is belangrijk dat er in het belang van de bevolking een stabiele regering komt en dat de tegenstellingen binnen de proporties blijven. Sommigen hebben het over de moeilijkste formatie ooit, maar laten we niet overdrijven, ook al is het een moeilijke klus’, verklaarde Leterme, die eraan toevoegde nog altijd te geloven in de goede afloop.

Op een vraag van een Nederlandse journalist liet Leterme weten dat hij absoluut geen separatist is. ‘Net om daar geen ruimte aan te geven, hebben we hervormingen nodig’, klonk het.