De Deense ombudsman voor de verbruikers heeft donderdag acht Europese luchtvaartmaatschappijen die op Denemarken vliegen, waaronder Brussels Airlines, beschuldigd van onrechtmatige verkooppraktijken via het internet.
De acht maatschappijen, waaronder ook het Ierse Ryanair, passen volgens Henrik Oe de Europese wetgeving niet volledig toe. Ze zetten op hun website bedrieglijke prijzen of oneerlijke contractvoorwaarden, zegt hij.

De ombudsman stuurde in september 2007 opmerkingen naar de luchtvaartmaatschappijen, maar de meeste van hen gaven er geen gevolg aan. Donderdag besliste Oe de namen bekend te maken van de maatschappijen die de Europese regels niet altijd naleven.

De Deen herinnert eraan dat het aan de lidstaten waar de maatschappijen hun zetel hebben, toekomt ervoor te zorgen dat de wetgeving ter bescherming van de consument nageleefd wordt.

In een mededeling die donderdag verspreid werd, geeft de Europese commissaris die bevoegd is voor dit dossier, de Bulgaarse Meglena Kuneva, haar volle steun aan het initiatief van de ombudsman.