De Gravensteengroep pleit nogmaals voor politieke solidariteit en verzet zich tegen de trend om Vlamingen als racistisch te bestempelen. Dat heeft de denkgroep donderdag in een derde manifest onderstreept.
De Gravensteengroep verzamelt Vlamingen van allerlei pluimage en probeert onder meer de samenhang van België en onze democratie in het licht te stellen.

In zijn derde manifest lanceert de groep nu een oproep om Vlaamse standpunten niet per definitie te associëren met extreem-rechts. De Gravensteengroep vreest voor een klimaat waarin de Vlamingen stereotyperend als onverdraagzaam beschouwd worden.

'Er zijn Franstaligen die zich nu verheugen omdat men in het buitenland denkt: ’Vlaanderen is racistisch’. Alsof dat zelf geen racistische gedachte is en dat verziekt de omgang tussen Vlamingen en Franstaligen', stelt de groep.

De grens tussen Vlaanderen en Wallonië moet volgens de groep even vaag worden als de Europese binnengrenzen nu zijn. Zo moeten overal dezelfde rechten en plichten gelden ongeacht de taal of cultuur. Het territorialiteitsbeginsel, het respect voor de meerderheidsregel en solidariteit tussen de beide landsdelen blijven de voornaamste speerpunten van de Gravensteengroep.

Bovendien hekelt de groep het niet respecteren van de meerderheidsregel en vinden de ondertekenaars van het manifest dat Vlamingen zonder probleem gebruik kunnen maken van hun meerderheid in de Kamer.

De splitsing van BHV is voor hen dan ook een vanzelfsprekendheid. Tot de Gravensteengroep behoren onder meer moraalfilosoof Etienne Vermeersch, regisseur Jan Verheyen, gewezen journalist Tuur Van Wallendael, europarlementslid Bart Staes (Groen!) en professor Peter De Graeve.