Minister van Justitie Jo Vandeurzen vindt het een goed idee om de speekseltest in te voeren om druggebruik bij bestuurders op te sporen. Vandaag gebeurt dat nog met een urinetest, die erg omslachtig is.
De jongste jaren is er een duidelijke stijging van het aantal tests en de positieve resultaten. Dat blijkt uit de cijfers die de minister aan senator Hugo Vandenberghe overhandigde.

Stokje

Vandenberghe verwees naar Frankrijk, waar een speekseltest ingevoerd wordt om druggebruik achter het stuur op te sporen. Het speeksel van de autobestuurder wordt daarbij afgenomen via een stokje. De kleur verandert wanneer sporen van drugs worden vastgesteld.

Bij een positieve reactie wordt de test aangevuld met een bloedproef. Die kan dan aantonen om welke drug het gaat.

Evaluatie

Vandeurzen ijvert voor de snelle invoering van de speekseltest. Een werkgroep van experts evalueert de huidige wetgeving inzake rijden onder invloed van drugs en onderzoekt aanpassingen om onder meer de speekseltest te kunnen invoeren.

Er zal ook bekeken worden wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de op de markt zijnde meetapparatuur, aldus nog de minister van Justitie.