De mosselproductie, die halfweg de jaren negentig nog goed was voor 100 miljoen kilogram, zal dit jaar zo'n 30 tot 40 miljoen kilogram bedragen. Voornaamste oorzaken zij de sluiting van de oostelijke Wad in het begin van de jaren negentig, de overheidsregulering en natuurlijke factoren.
Door het spel van vraag en aanbod zijn de prijzen de laatste jaren dan ook gestegen. 'Exacte cijfers zijn nog niet bekend maar de consumentenprijs voor de eerste aanvoer zou rond de tien euro bedragen. Afhankelijk van de verschillende handelaars zal deze prijs uiteraard nog schommelen', verklaarde Jaap Holstein, secretaris van de Vereniging mosselhandel.

Verwacht wordt dat de eerste mosselen tegen 17 juli in de winkels liggen. De mosselen hebben dit jaar veel pokkenaangroeisels, wat uiteindelijk de start van het seizoen zou vertragen. Tegen september zou de aanvoer maximaal zijn en zou de prijs lichtjes zakken.

Woensdag 2 juli besliste de rechtbank van Middelburg dat de benaming 'Zeeuwse mossel' een herkomstaanduiding is en dat de mosselen die als 'Zeeuwse mossel' op de Nederlandse markt wordt gebracht, ten minste een band met Zeeland dienen te hebben.

Of dit ook voor België het geval is, blijft nog onduidelijk.