De Paus erkent de wonderen die pater Damiaan verricht heeft. Daarmee zet hij het licht op groen voor de heiligverklaring van de pater uit Tremelo. Dat heeft het Vaticaan bekend gemaakt.
Eerder deze week had ook de bisschoppen van de Concegratie voor Heiligverklaringen al toegestemd in een heiligverklaring van Damiaan.

Nu ook de paus zijn handtekening heeft gezet, staat niets nog een snelle heiligverklaring van de 'apostel van de melaatsen' in de weg.

De Congegratie voor heiligverklaringen zal nu contact opnemen met de betrokken partijen in België en Hawaï. Samen moeten zij een geschikte datum vinden voor de officiële viering.

Zalige Damiaan

Jozef De Veuster uit Tremelo, geboren in 1840, trok in 1863 in plaats van zijn broer naar Honolulu. Hij werd daar, bij gebrek aan priesters, meteen gewijd. In 1873 stuurde de plaatselijke bisschop een missionaris naar het eiland Molokaï waar reeds een melaatsenkolonie gevestigd was.

Damiaan bleef er de rest van zijn leven en wijdde zich tot zijn dood, in 1889, aan de zorg voor de lepralijders.

In 1995 werd Damiaan zalig verklaard, een eerste stap richting heiligdom. Een van de redenen daarvoor was de wonderbaarlijke genezing van een Franse non.

Dankzij een tweede wonder - een Hawaïaanse vrouw genas miraculeus van kanker - dat ook door de Medische Commissie van de Congegratie voor Heiligverklaringen werd erkend, kan pater Damiaan nu tot het kransje heiligen toetreden.

Sint Damiaan van Molokaï

Kardinaal Danneels is erg verheugd met de beslissing.

'Pater Damiaan wordt straks hoogstwaarschijnlijk St.-Damiaan van Molokaï. Dank u wel, Heilige Vader, voor dit geschenk aan de Kerk', zegt hij in een mededeling.

Danneels hoopt ook dat Damiaan, die enkele jaren geleden ook verkozen werd tot Grootste Belg, een voorbeeld mag worden voor iedereen.

'Moge de edelmoedigheid van onze grote landgenoot een geest van solidariteit laten waaien over alle 'melaatsen' van vandaag: daklozen, mensen zonder papieren, werklozen, mensen zonder land en zonder hoop … '

'Moge de hele Kerk straks bidden: St.-Damiaan van Molokaï, leer ons te houden van onze broers en zussen zoals Christus en u zelf hen hebben liefgehad!'