Het ACV wil dat de regering op korte termijn concrete maatregelen neemt om de verloren koopkracht van de mensen te compenseren.
De christelijke vakbond ACV wil dat de regering op korte termijn een aantal fiscale en parafiscale maatregelen neemt om de koopkracht van de mensen te herstellen.

Zo wil de bond dat de bedrijfsvoorheffing, die van het loon wordt afgehouden en die in de meeste gevallen te hoog is, met 30 euro per maand verlaagd wordt. Dan houden de mensen 30 euro per maand meer in de hand.

Belastingen

De bond eist ook dat de belastingvrije som wordt verhoogd. De verlaging van de persoonlijke bijdrage voor de sociale zekerheid, die al bestaat voor lage inkomens, moet worden uitgebreid.

De forfaitaire belastingaftrek van beroepskosten voor werknemers die verre afstanden moeten afleggen naar het werk, moeten ook omhoog, om de gestegen verplaatsingskosten te compenseren.

Gas en elektriciteit

Verder wil het ACV dat de sociale tarieven voor gas en elektriciteit worden opgetrokken tot alle gezinnen met een inkomen van 23.000 euro per jaar en minder. En de kostprijs daarvan moet worden betaald door de schatkist, zo niet rekenen de energiemaatschappijen een hogere prijs door aan de andere gebruikers.

Ten slotte moet de discriminatie van de gehuwde werklozen weggewerkt worden. Voor 'acties' zoals het ABVV zou willen, vindt het ACV het nog te vroeg. Het ACV kondigde ook aan dat het in november 'echt gaat' voor een nieuwe centraal ('interprofessioneel') akkoord voor de privésector. 'We willen niet alles overlaten aan de afzonderlijke sectoren. Maar we willen hen wel vrijheid geven', klinkt het.

Index

Er wordt gestreefd naar een mix tussen hoger loon en hogere werkgelegenheid, zei ACV-voorzitter Cortebeeck. Hij zei dat de index zoals die nu bestaat, gehandhaafd moet blijven, 'ook al zal er Europees nog tegen ingegaan worden'.

Een van de actiepunten wordt ook een hogere werkgeverstussenkomst, zei voorzitter Cortebeeck nog.

Brugpensioen

Het ACV pleit ook voor het behoud van de brugpensioenregelingen vóór 58 jaar die in het generatiepact zijn overeengekomen. De vakbond wil ook 'kwalitatieve vooruitgang' zal 'afdwingbare' afspraken over innovatie en opleiding. Het ACV beraadt zich de komende maanden nog over de wijze waarop het zal aandringen op afschaffing van de ongelijke behandeling van arbeiders en bedienden.