De stad Antwerpen gaat via het zogenaamde fonds voor talentontwikkeling niet-professionele kunstenaars steunen. De nieuwe subsidie richt zich vooral op jong talent, verenigingen en amateurkunstenorganisaties.
Ook speciale projecten naar aanleiding van bijvoorbeeld een viering komen in aanmerking. Vaak hebben net die initiatieven het immers moeilijk om financieel rond te komen.

Het fonds trad op 1 maart in werking en verdeelt jaarlijks een bedrag van 100.000 euro. Een beoordelingscommissie die drie keer per jaar samenkomt, en samengesteld is uit vertegenwoordigers van de negen Vlaamse amateurkunstenorganisaties, kent de subsidies toe.

Projecten die ingediend worden moeten voldoen aan bepaalde vereisten. De kunstenaar mag bijvoorbeeld niet professioneel met zijn of haar vak bezig zijn en het ontplooien van de projecten moet binnen de stad Antwerpen of haar districten gebeuren.