Tobback wil aanvullend pensioen voor iedereen
Kamerlid Bruno Tobback (SP.A) pleit voor een veralgemening van het aanvullend pensioen voor alle werknemers. Tot 2011 moet de regering daarvoor 2,4 miljard euro investeren. Als de regering doorgaat zoals ze nu bezig is, dreigt volgens Tobback binnen 15 jaar een grote groep gepensioneerden te ontstaan voor wie de overheid geen deftig pensioen kan garanderen.
De gewezen minister van Pensioenen zette donderdag verschillende rapporten op een rijtje die de voorbije weken werden gepubliceerd en die weinig rooskleurige vooruitzichten bieden. Zijn kritiek is niet dat de regering het probleem van de vergrijzing niet heeft opgelost, maar dat ze de situatie erger maakt door haar begrotingswerk. 'Men is op krediet aan het beheren', luidt het.

Tobback ziet een oplossing in een veralgemening van de zogenaamde tweede pensioenpijler. Vandaag is die nog maar weinig verspreid onder de lagere beroepsklassen.

Concreet moet daarvoor volgend jaar 0,8 miljard euro, in 2010 1,6 miljard euro en vanaf 2011 2,4 miljard euro voor worden voorzien, voor de helft te financieren door de overheid en de helft via werkgeversbijdragen.

Die inspanning hoeft volgens hem de regering geen pijn te doen. Een groot deel van dat geld kan volgens hem worden gehaald uit een efficiëntere overheid, een betere inning van de belastingen en een heffing op de meerwaarde van financiële transacties door bedrijven.