Precies 1.020.855 belastingplichtigen hebben hun aangifte dit jaar elektronisch ingediend via Tax-on-web. Dat is een record sinds de lancering van het elektronisch aangiftesysteem in 2003.
Op 2 juli 2008 om middernacht, de deadline voor het indienen van de belastingbrief, hadden 296.422 particulieren, 666.955 ambtenaren en 57.478 mandatarissen hun aangifte via Tax-on-web ingediend. Alles samen gaat het om 1.020.855 elektronische belastingaangiften, een record.

Mandatarissen die de elektronische aangiften voor rekening van hun cliënten indienen, hebben daar nog tot en met woensdag 31 oktober 2008 de tijd voor, op voorwaarde dat dit via Tax-on-web gebeurt, deelt het kabinet-Reynders nog mee.