Eurimages, het fonds voor coproductie, distributie en vertoning van Europese films, kent in totaal 4.275.000 euro toe aan 12 co-producties. Drie Belgische films krijgen een deel van die koek, zo meldt de organisatie woensdag.
Het gaat om de films "Rapt" van Lucas Belvaux, "Simon Konianski" van Micha Wald en "Soeur Sourire" van Stijn Coninx.

Eurimages biedt daarnaast ook financiële steun voor de distributie van 28 films, waaronder twee Belgische prenten, met name "Voleurs de chevaux" van Micha Wald voor distributie in Servië en "Ben X" van Nic Balthazar voor distributie in Turkije.

Sinds de creatie van het fonds in 1988 heeft Eurimages al 1.212 Europese coproducties gesteund voor een bedrag van 360 miljoen euro.