Vlaanderen en Wallonië hebben geweigerd om het Belgische paviljoen op de Wereldtentoonstelling in het Spaanse Zaragoza mee te financieren. Het geld is uitsluitend afkomstig van de federale overheid en private geldschieters. Dat schrijft La Libre Belgique donderdag. Vandaag vindt de ’Belgische dag’ plaats, in aanwezigheid van prins Filip en verschillende federale ministers.
"We hebben eerst contract opgenomen met het Vlaams gewest, dat weigerde om ons te steunen. Toenmalig minister-president Yves Leterme schreef ons dat Vlaanderen niet aan de expo wilde deelnemen. Nadien sloot het Waals gewest zich hierbij aan", verklaarde Anne-Andrée Léonard, Franstalig commissaris voor het evenement.

"Eén van onze teleurstellingen is dat ze weigerden aan de wereldtentoonstelling deel te nemen terwijl die in het teken staat van water, een geregionaliseerde bevoegdheid. Dit zou nochtans het imago van België hebben kunnen versterken", aldus de commissaris.

Door de weigering van de gewesten, daalde het budget van de Belgische deelname tot 2 miljoen euro, aldus La Libre. Dit terwijl bijvoorbeeld Frankrijk 15 miljoen euro besteedde aan het evenement en Algerije 8 miljoen.

Mogelijk draait de Belgische deelname uit op een verlies, want volgens de commissaris "moet nog 200.000 euro worden gevonden".