BRUSSEL - Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden uitgewezen, maar zij dienen beter te worden geïnformeerd en (financieel) aangemoedigd om zonder verzet naar het eigen land terug te keren. De luchtvaartpolitie moet daarnaast duidelijkere richtlijnen krijgen en juridisch beter worden beschermd. Dat zijn enkele conclusies uit het tussentijds rapport dat de commissie-Vermeersch donderdag over het uitwijzingsbeleid heeft voorgesteld.
Na de dood van Semira Adamu enkele jaren geleden formuleerde de commissie-Vermeersch al een reeks aanbevelingen over het uitwijzen van uitgeprocedeerden. De commissie ging begin dit jaar opnieuw aan de slag nadat de federale politie naar aanleiding van het proces-Adamu weigerde nog gedwongen uitwijzingen uit te voeren. Na een aantal beloften hervatten die uitwijzingen begin maart opnieuw.

Naast duidelijkere richtlijnen en een betere juridische bescherming voor de politie pleit de commissie ook voor betere medische begeleiding en informatie voor de uitgeprocedeerden. Via een video moeten zij beter op de hoogte worden gebracht over de procedure en de verschillende stappen die ze kunnen verwachten. De commissie stelt ook voor om mensen die zich zonder verzet laten uitwijzen financieel te belonen, zoals dat nu al gebeurt voor uitwijzingen die verlopen in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Minister Dewael kan zich achter de voorlopige conclusies scharen en wil de definitieve resultaten van het commissiewerk nog voor de zomer voorleggen aan de ministerraad. Hij wil ook het parlement nog betrekken bij het werk.