Erik Derycke voorzitter raad van beheer VUB-ziekenhuis
Foto: reuters
BRUSSEL - Erik Derycke, gewezen minister voor de Vlaamse socialisten en momenteel rechter bij het Arbitragehof, is door de raad van beheer van het academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) unaniem verkozen als voorzitter. Dat gebeurde al op 27 mei, zo deelde de VUB donderdag mee.
Derycke (geboren in ’49) studeerde aan de Universiteit Gent af als licentiaat in de rechten en werd advocaat aan de balie in Kortrijk. Tussen 1990 en ’99 was hij achtereenvolgens staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, staatssecretaris en minister voor Ontwikkelingssamenwerking en minister van Buitenlandse Zaken.

Tot nu is Derycke rechter bij het Arbitragehof. Sinds dit jaar is hij, namens de Vlaamse regering, ook lid van het bestuurscollege van de Nederlands-Vlaams accreditatie-organisatie voor het hoger onderwijs.