BRUSSEL - Bankverzekeringsgroep KBC heeft het eerste kwartaal van dit jaar afgesloten met een groepswinst van 392 miljoen euro. Dat is 29 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2003 en hoger dan de raming van de analisten.
In vergelijking met het vorige kwartaal (oktober-december 2003) kwam de winst 52 procent hoger uit. Het exploitatieresultaat (696 miljoen euro) bereikt ,,een historisch hoog niveau'' met vooral in het bankbedrijf een sterke vooruitgang.

In het bankbedrijf bedroeg het exploitatieresultaat 644 miljoen euro (+23 pct), in het verzekeringsbedrijf daalde het exploitatieresultaat met 22 procent tot 61 miljoen euro. De rendabiliteit verzwakte er door lagere rendementen op beleggingen. De afwaardering van de aandelenportefeuille (128 miljoen euro) kon worden opgevangen door de voorziening voor financiële risico's (93 miljoen euro) bijna volledig te gebruiken.

De kredietverliezen blijven binnen de perken. Na hoge kredietvoorzieningen in het tweede halfjaar van 2003 bij de Poolse Kredyt Bank valt het bedrag aan voorzieningen voor kredietrisico's terug op het laagste peil van de afgelopen drie jaar. De rendabiliteit in Centraal-Europa, de tweede thuismarkt van KBC, is na een moeilijk jaar vrij goed hersteld tot 13 procent.

Meerwaarde door Belgacom

De kwartaalwinst van KBC kreeg overigens een duw in de rug door de eenmalige opbrengst van 56 miljoen euro, de gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van de participatie in Belgacom.

Op de meeste markten waar KBC actief is is ,,een toenemende maar nog aarzelende verbetering vast te stellen in het economisch klimaat'', luidt het. Als de economische en financiële omgeving ongewijzigd blijft en de beurskoersen stabiel, verwacht KBC dat het nettoresultaat voor 2004 minstens 15 procent hoger zal liggen dan in 2003.