'Slimme' verkeerslichten kunnen files verminderen
BRUSSEL - Zogenaamde zelfregulerende verkeerslichten kunnen de verkeersdoorstroming aanzienlijk verbeteren omdat ze zich dynamisch aanpassen aan de verkeerssituatie. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Carlos Gershenson, verbonden aan het Centrum Leo Apostel van de Vrije Universiteit Brussel.
Uit een simulatie met zelfregulerende verkeerslichten voor de Wetstraat in Brussel is gebleken dat zelfregulerende verkeerslichten de filetijd op het spitsuur met 77 procent kunnen doen dalen in vergelijking met verkeerssystemen waarbij geen rekening wordt gehouden met veranderingen in verkeerssituaties.

In een zelfregulerend verkeerssysteem worden voertuigen ingedeeld in groepen, met daartussen marges om bijvoorbeeld het verkeer vanuit zijstraten door te laten.

Simulaties met zelfregulerende verkeerslichten in de drukke Wetstraat in Brussel tonen aan dat rond 0, 1, 2, 5, 6, 20, 21 en 23 uur de totale wachttijd voor voertuigen daalt met ruim 60 procent. In de spits, rond 10, 17 en 18 uur, daalde de wachttijd zelfs met 64 procent. Rond 7 uur was dat 47 procent en tussen 8 en 9 uur ruim 36 procent.

Ook de gemiddelde wachtrijen aan de verkeerslichten zijn minder lang. Er stonden zowat 50 procent minder auto's aan de lichten te wachten, wat neerkomt op een reistijd die 25 procent korter is.

De simulaties houden voorlopig geen rekening met andere gebeurtenissen die het verkeer kunnen ophouden, zoals defecte voertuigen, ongevallen en taxi's die stoppen. Het is ook nog niet duidelijk wat de invloed is van het toevoegen of weghalen van extra verkeerslichten.