BRUSSEL - Onder het motto ,,Liever geen berouw? Huur een vrouw!'' lanceert Emakina, de Brusselse specialist in e-marketing, e-business en webdesign, de website www.rentawife.be.
Op de site kan de consument kiezen uit meer dan 9.500 vrouwen die per post thuis worden geleverd. In werkelijkheid is het een ludieke reclamecampagne voor DVD Post, een webwinkel gespecialiseerd in de verhuur van dvd’s.

Emakina spaart de aanlokkelijke woorden niet. ,,U bent gered! Nooit meer alleen. Binnen 24 uur krijgt u via de post een vrouw/vriendin/maîtresse thuisgestuurd. En u mag haar houden zolang u dat wilt.''

Of: ,,Rent A Wife biedt u de keuze uit 9.500 verschillende profielen: u bepaalt haarkleur, maten, leeftijd, kleur van de ogen en het ras. U kiest natuurlijk ook of de vrouw sportief moet zijn, intelligent en/of polyvalent.''

En: ,,Wilt u graag een paar vrouwen ineens ontvangen? Rent A Wife heeft een Doblo-, Triplo- en een Multiploformule ter beschikking. Daarmee kunt u twee, drie of acht vrouwen volgens een rotatiesysteem afwisselen.''

De consument die via de site een vrouw wil bestellen, merkt al snel dat het eigenlijk een reclamecampagne is voor DVD Post. Olivier De Doncker van Emakina geeft toe dat het een knipoog is naar de e-commercewebsites.

,,Het is een parodie van een e-commercebedrijf. We willen de consument verrassen maar niet misleiden,'' aldus De Doncker.

Volgens het Onderzoeks- en informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) zijn dergelijke praktijken af te keuren. Het bedrijf dat achter de reclame zit, heeft volgens het OIVO de deontologische code van het Belgisch Direct Marketing Verbond ondertekend.

,,Deze reclamecampagne gebruikt de techniek van de virale marketing in de hoop dat de consumenten het gerucht zullen verspreiden over deze website. Op die manier steken de initiatiefnemers - onder het mom van het economisch belang - de draak met de ethiek, een deontologische code en talrijke wettelijke bepalingen, te beginnen met het verbod op de mensenhandel,'' aldus het OIVO.

Het OIVO onderstreept ook dat de website artikel 127 van de deontologische code van het Belgisch Direct Marketing Verbond niet respecteert, hoewel ze net door die instantie een label toebedeeld kreeg (BeCommerce label). Daarom heeft het OIVO klacht ingediend.

Volgens het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV), dat de sector vertegenwoordigt, respecteert Emakina op het eerste zicht de wetgeving door op elke webpagina aan te duiden dat het om reclame gaat. Het is aan de consument om te oordelen al dan niet een klacht in te dienen bij het Comité van Toezicht, zegt het BDMV.

,,De wet op de handelspraktijken vereist dat, wanneer het niet duidelijk is dat het om een reclame gaat, dit ondubbelzinnig moet vermeld worden. Dat heeft DVD Post ook gedaan,'' zegt Patrick Marck van het BDMV. ,,Het is aan de consument om te oordelen of hij deze campagne smakeloos of misleidend vindt door al dan niet een klacht in te dienen bij het Comité van Toezicht.''

PS vindt campagne ,,seksistische provocatie''

Het is onaanvaardbaar dat vrouwen als simpele koopwaren worden behandeld. Dat is de reactie van de PS op de reclamecampagne. De Franstalige socialisten vragen zich af of dit type van marketing niet schadelijk is voor de verbruikers en in het bijzonder voor jongeren.

De PS wijst er op dat deze campagne nog maar eens het probleem van de controle van de reclame in het algemeen blootlegt. De Jury voor Ethische Praktijken (JEP), het zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector in België, wordt volgens de PS geconfronteerd met haar beperkingen.

De JEP verklaart zich inderdaad onbevoegd in het dossier. Het controleorgaan is bevoegd voor banners en pop-ups, maar niet voor internetsites.

Instituut voor Gelijkheid Vrouwen en Mannen verbijsterd

Instituut voor Gelijkheid Vrouwen en Mannen vindt het onaanvaardbaar dat vrouwen op de site worden afgebeeld als eenvoudige koopwaar die gemakkelijk kan worden ingeruild en mannen als hun gebruiker.

Het Instituut betreurt de zeer stereotiepe afbeelding van de vrouw als huisvrouw en de man als klant. ,,Dat deze reclame wil aanzetten tot het online huren van dvd’s is op het eerste zicht niet zichtbaar en de zogezegde ironische inslag van de site zal veel mensen dan ook ontsnappen,'' luidt het.

Het Instituut vindt dat het gebruik van deze stereotypen, die als seksistisch zouden kunnen worden beschouwd, indruist tegen de wetgeving op het vlak van de gelijkheid van vrouwen en mannen, de anti-discriminatiewet inbegrepen. De organisatie zal contact opnemen met DVD Post en Emakina met de vraag om de site onmiddellijk te sluiten. Als zij niet op deze vraag ingaan, overweegt het instituut verdere juridische stappen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig