BRUSSEL - De ondervoorzitter van de N-VA, Louis Ide, stelt dat de communautaire onenigheid tussen de Vlaamse en Waalse tak van het Rode Kruis niet meer te overbruggen is en meent dat het voor alle partijen het beste zou zijn om ,,beide takken hun vrijheid te geven om voortaan zelfstandig hun weg te gaan''. Dat heeft hij zaterdag meegedeeld.
Volgens Ide groeide het ongenoegen bij het Vlaamse Rode Kruis tot een nieuw hoogtepunt toen prinses Astrid weigerde in te gaan op hun formele vraag om de nationale raad van het Rode Kruis samen te roepen. Spreekwoordelijke druppel volgens Ide was het feit dat er niet eens een antwoord kwam op die vraag.

Volgens hem is het ongenoegen er al geruime tijd aan Vlaamse kant. Er is het onvermogen aan Waalse kant om een sluitende boekhouding voor te leggen en er is het ongenoegen over de rol van de persoonlijke assistente van de prinses.

Volgens Ide beschouwde niemand aan Vlaamse kant die tewerkstelling als nuttig en relevant en leek het erop dat het een ,,onhandige poging van de prinses was om ervoor te zorgen dat ze een persoonlijke waakhond in de organisatie dropte om haar eigen positie als voorzitster te beschermen'', dixit de ondervoorzitter van de N-VA.

Ide stelt voorts vast dat wie op de prinses zijn hoop stelde om de Belgische monarchie nog enige geloofwaardigheid te geven, bedrogen uitkomt. Hij heeft het over ,,onhandig, koppig en geen inspraak of tegenspraak duldend.''