BRUSSEL - De Executieve van de Moslims van België en de Raad van Theologen van de moslimgemeenschap uitten hun ,,verontwaardiging tegenover de islamofobe auteurs van de racistische en xenofobe van karikaturen van de profeet Mohammed''. In een persbericht veroordelen ze deze daad vandaag ,,die enkel kan geïnspireerd zijn door racistische en xenofobe kringen''.
Ze roepen de media op om ,,hun verantwoordelijkheid te nemen en niet uit het oog te verliezen dat de vrije meningsuiting, waar we aan gehecht zijn, eindigt daar waar het respect voor de ander begint''.

Dergelijke handelingen bewijzen volgens de hoogste moslimorganen in België ,,nogmaals de islamofobie jegens de moslims en hun godsdienst. In onze zogenaamde moderne maatschappijen waar principes als vrijheid, gelijkheid en tolerantie de basis vormen van onze democratie, kan men niet accepteren dat in naam van de vrije meningsuiting een gemeenschap kan worden aangevallen of dat er gepoogd wordt groepen mensen te diaboliseren op basis van hun geloofsovertuigingen of hun etnische afkomst''.

Joden

Het persbericht betreurt dat de geschiedenis zich herhaalt, in vergelijking met wat de joodse gemeenschap heeft ondergaan tijdens de jaren veertig. ,,Nu is het de moslimgemeenschap die regelmatig geviseerd wordt door middel van islamofobe en racistische literatuur, met minachting voor het respect van de mensenrechten.''

De Moslimexecutieve en de Raad van Theologen stellen zich vragen bij ,,de passieve houding van de verantwoordelijken van de dagbladen en kranten en voornamelijk van de Deense en Noorse politiek verantwoordelijken. We zijn van mening dat men zich niet kan schuilhouden achter het principe van de vrije meningsuiting om gemeenschappen of individuen in hun geloof of hun overtuiging te kwetsen.''

De Moslimexcutieve en de Raad van Theologen rekenen ,,op het gezond verstand van de verschillende mediaverantwoordelijken om te vermijden dat zaken uit de hand lopen en eerder de voorkeur geven aan de eensgezindheid, de vrede en de waarden van toenadering van culturen en burgers van verschillende filosofische en religieuze stromingen'', eindigt de tekst.