BRUSSEL - De massale drukte die er deze morgen aan de dienst Vreemdelingenzaken heerste was rond elf uur opgelost. . Maar de omvang van het aantal kandidaat-vluchtelingen en het tentenkamp maakten dat de aanmeldingsprocedure lichtjes aangepast werd.
Er waren massaal ordediensten aanwezig, die de wachtenden naar tenten trachtten te loodsen. Die tenten werden er gisteren opgesteld om taferelen van afgelopen week te vermijden waarbij honderden asielzoekers urenlang in de vrieskou moesten staan.

Asielzoekers die zich in het verleden reeds aangemeld hadden of op uitnodiging kwamen krijgen traditioneel voorrang, dus ook deze keer. Aan zo'n 600 gezinnen werden in de tenten authentieke documenten -waarvan de datum was doorschrapt- verleend als bewijs dat ze zich aangediend hadden. Die mensen krijgen in de toekomst dus voorrang op asielzoekers die zich een eerste maal aandienen.

Een tiental personeelsleden van DVZ die in de tenten werd tewerkgesteld, was niet te spreken over de chaotische manier van werken.

Ook de asielzoekers toonden zich ontredderd. Aan velen moest de procedure, en het feit dat ze geen financiële steun meer ontvangen, omstandig worden uitgelegd. Ook wisten vele mensen niet waar naartoe.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig