Raad van Europa stelt Keulen in ongelijk
Volgens de Raad van Europa moeten de drie kandidaat-burgemeester uit de Brusselse Rand benoemd worden. De Raad volgt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Keulen dus niet.
Het Congres van Lokale en Regionale Besturen van de Raad van Europa besprak vanmiddag het rapport over de niet-benoeming van de burgmeesters van Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Kraainem, dat erg kritische was voor de Vlaamse regering.

Het rapport over de burgemeesterskwestie is opgemaakt door een missie die de Raad van Europa in mei naar ons land stuurde. Vlaams minister Keulen wil de drie niet benoemen omdat ze Franstalige oproepingsbrieven voor de verkiezingen hebben verstuurd.

De drie burgemeesters waren zelf in Straatsbrug aanwezig om hun zaak te verdedigen, Keulen liet zich vervangen door Fons Borginon. Die laatste vroeg dat het Congres België niet zou aanbevelen om de niet-benoemde burgemeesters zonder uitstel te benoemen. 'U zou de minister verplichten zelf onwettelijk te handelen', zei Borginon.

Borginon waarschuwde er de Raad van Europa ook voor om zich niet uit te spreken over gevoelige communautaire kwesties.

'De taalwetgeving en de toepassing ervan in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel heeft altijd deel uitgemaakt van die discussies en compromisvorming. Wat er hier gebeurt is dat sommige politici u gebruiken om binnen het aartsmoeilijke communautaire debat punten te scoren.'

'Laat u zelf niet in een positie brengen die u - mocht het over uw land gaan en over een problematiek die daar op de top van de politieke agenda staat - zelf als een onrechtvaardige inmenging zou beschouwen', zei Borginon.

De Raad van Europa is Borginon niet in zijn pleidooi gevolgd. Na een debat van meer dan anderhalf uur stemde het Congres quasi unaniem toch in met de tekst.

Daarmee keurt het Congres voor Lokale en Regionale Besturen een aantal aanbevelingen goed: Keulen moet de burgemeesters alsnog benoemen en de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten moet herzien worden.